Ο πρώτος τομέας των Συλλογών εμπνέει και τον τίτλο του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α : Σύνδεσμος Οργανωμένων Φιλολογικών και Ιστορικών Αρχείων. 
Ο ερευνητής και ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε μοναδικά τεκμήρια και ντοκουμέντα της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας.

Χειρόγραφα – Προσωπικά αρχεία – Επιστολές – Συμβάσεις – Έντυπα ποικίλης ύλης – Βιβλία – Τύπος, Περιοδικά & Εφημερίδες – Φωτογραφίες – Χάρτες – Γκραβούρες – Προκηρύξεις κά.

Ενδεικτικά η Συλλογή Σπανίων Βιβλίων και Χειρογράφων που ξεκινά από τον 15ο αιώνα αριθμεί 600.000 τίτλους, τα Έγγραφα της Ελληνικής Επανάστασης 4.000, ο Περιοδικός Τύπος 120.000 τίτλους λαϊκής λογοτεχνίας, παραλογοτεχνίας και παιδικού εντύπου σε πλήρεις σειρές. Το τμήμα Τύπου πλαισιώνεται από μηχανές και πρέσες από τις απαρχές της Τυπογραφίας, η ενότητα των εντύπων του ελληνισμού της διασποράς εμπλουτίζεται από φωτογραφίες και καρτ ποστάλ της εποχής, ενώ ενυπόγραφα τεκμήρια της ιστορίας ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα.

Η ταξινόμηση του υλικού συνεχίζεται και δημιουργούνται νέες θεματικές ενότητες βάσει διεθνών προδιαγραφών αρχειοθέτησης. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται μία βάση δεδομένων με πληροφορίες όλων των περιοδικών εντύπων που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα.