Οι Συλλογές του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. είναι πολυθεματικές και πολύπλευρες. Η διάκριση στα επιμέρους τμήματα γίνεται για την ταξινόμηση του υλικού και για τη διευκόλυνση και τη δημιουργία εν συνεχεία θεματικών συλλογών, σε συνδυαστικό επίπεδο.

Οι Συλλογές χωρίζονται σε τρεις κύριους τομείς:

  • Φιλολογικά και Ιστορικά Αρχεία
  • Συλλογές Καλών Τεχνών
  • Συλλογή Παιχνιδιών

Με βάση τη θεματική λ.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να αναζητηθούν χειρόγραφα ή υλικό από προσωπικά αρχεία, βιβλία, φωτογραφίες αλλά και από αντικείμενα και τεκμήρια. Εναλλακτικά, η Συλλογή Θεάτρου Σκιών αποτελείται από φιγούρες, οπτικουακουστικό υλικό, αλλά και από βιβλία και μελέτες ή περιοδικά τα οποία είναι ταξινομημένα στη συλλογή Τύπου.

Η έρευνα και η αναζήτηση υλικού και αρχείων που εμπλουτίζουν τις συλλογές συνεχίζεται. Από κάθε γωνιά του κόσμου, μέσα από δημοπρασίες και ειδικούς συνεργάτες, σε παλαιοβιβλιοπωλεία και αποθήκες, σε καταστήματα συλλεκτικών ειδών αλλά και από ιδιώτες, οι συνεργάτες του Σ.Ο.Φ.Ι.Α. εντοπίζουν και διασώζουν πολύτιμους θησαυρούς.