Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Συλλογών του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. και της προσπάθειας για την ενίσχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων και μελετητών είναι διαθέσιμες στο κοινό οι παρακάτω εκδόσεις.

Για να προμηθευτείτε κάποιες από τις εκδόσεις μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 210-3218691 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στους επιστήμονες, μελετητές και φοιτητές γίνονται ειδικές εκπτώσεις.